Gebruiksvoorwaarden

1)    Identificatie van de verkoper

Univerre SRL is eigenaar van de online platform drinkpalace.com. De coördinaten zijn

Univerre SRL

Avenue du Martin-Pêcheur 52/116
BE-1170 Watermaal-Bosvoorde
info@drinkpalace.com
BTW / KvK-nummer : 0760.512.365
info société

2)    Doel en algemeen

Het doel van deze algemene voorwaarden is om de rechten en plichten van de partijen te definiëren in verband met de online verkoop van goederen die door DE VERKOPER aan de consument worden aangeboden. Elke bestelling van een product die verschijnt in de online winkel van de site drinkpalace.com impliceert raadpleging en voorafgaande aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden. De klik van validatie van de bestelling impliceert een volledige aanvaarding van het heden. Deze klik heeft de waarde van een "digitale handtekening"

Drinkpalace behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Desalniettemin blijven lopende contracten onderworpen aan de voorwaarden die van toepassing zijn op het ogenblik van het sluiten van het verkoop. Met de bevestiging van zijn bestelling ontvangt de klant de algemene verkoopvoorwaarden, in een formaat dat hij kan opslaan of afdrukken.

De overeenkomst kan worden gesloten in het Frans, Nederlands of Engels. De latere uitwisseling van informatie zal ook in een van deze talen plaatsvinden. De klant kan zich niet beroepen op zijn gebrekkige kennis van de gekozen taal om zich te beroepen op de niet-toepassing van één of meerdere voorwaarden.  

3)    Afsluiting van de verkoop

Om een of meerdere ​​artikel(en) online te bestellen, moet de klant het aan zijn winkelmandje toevoegen. Vervolgens vult hij zijn persoonlijke gegevens in, kiest hij de bezorgmethode en kiest hij een betaalmethode. Om de bestelling af te sluiten, moet de klant op de knop "betalen" klikken en de betaling uitvoeren. De contractuele informatie wordt door Drinkpalace per e-mail bevestigd op het adres dat de consument op het bestelformulier heeft opgegeven.

De productcatalogus en hun beschrijving op drinkpalace.com vormen op zich geen aanbod. Het is daarom niet voldoende om een ​​product op onze site te reserveren of te bestellen voor de totstandkoming van het verkoopcontract. De verkoop is pas definitief gesloten na ontvangst van de bevestigingsmail. Drinkpalace behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling niet op te volgen, zonder zich te hoeven verantwoorden en op elk moment tijdens de verkoop. Als de klant al betaald heeft, krijgt hij zijn geld terug.

4)    Herroepingsrecht – Retourneren

Mocht je bestelling niet bij je passen, dan heb je een bedenktijd van 14 kalenderdagen vanaf de dag van ontvangst van je bestelling om ons met het ge-annexeerde formulier te verwittigen dat u de artikelen aan ons wilt retourneren. Geretourneerde artikelen dienen voldoende verpakt te zijn om breuk te voorkomen. We betalen alleen artikelen terug die in hun originele staat aankomen, d.w.z. niet bekrast of gebroken, en nooit gebruikt werden.

Retourkosten zijn voor rekening van de Koper. De initiële verzendkosten zullen terugbetaald worden als de gehele bestelling is geretourneerd. De voorwerpen moeten worden teruggestuurd naar het hoofdkantoor van het bedrijf, namelijk UNIVERRE SRL, Avenue du Martin-Pêcheur 52/116, 1170 Watermaal-Bosvoorde, België. Retourneren naar een ander adres of naar een relaispunt is niet mogelijk.

Terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen na het verzoek tot herroeping, maar kan worden uitgesteld indien de geretourneerde artikelen nog niet zijn ontvangen. Deze terugbetaling zal worden gedaan met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de bestelling is gedaan, tenzij er een schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen is.

5)    Retentierecht

De geleverde producten blijven de eigendom van Drinkpalace totdat deze aan de vervoerder zijn overhandigd.

6)    Aanbod

De geldigheidsduur van onze aanbiedingen is twee dagen. De foto's in de catalogus zijn zo trouw mogelijk met de werkelijkheid, maar we kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen, met name wat betreft kleuren of, bij uitzondering, details die in de loop van de tijd kunnen veranderen (zoals de inhoudsgraad).

7)    Prijs

Onze prijzen zijn inclusief BTW, Recupel en andere taksen en bijdragen. Omdat Drinkpalace onder het margeregime valt, is de btw niet aftrekbaar.

Alle aanbiedingen zijn geldig zolang ze op de website staan ​​vermeld. Getoonde prijzen kunnen altijd afwijken. Wanneer u een bestelling plaatst, is de effectieve prijs voor die aankoop dehene die op het moment van die bestelling is. De prijs is altijd aangegeven voor 1 stuk, tenzij het artikel vermeldt dat het om het lot gaat. 

8)    Douanes

Wanneer je producten bestelt op Drinkpalace voor bezorging buiten de Europese Unie, kan het zijn dat je invoerrechten en belastingen moet betalen, die worden geïnd wanneer het pakket op de plaats van bestemming aankomt. Eventuele extra inklaringskosten zijn voor uw rekening; we hebben geen controle over deze kosten. Het douanebeleid verschilt sterk van land tot land, indien u meer informatie wenst, contacteer dan uw plaatselijke douaneafdeling.

Houd er verder rekening mee dat  wanneer  u op Drinkpalace besteld, u als de geregistreerde importeur beschouwd wordt end du sook dat u moet voldoen aan alle wet- en regelgeving van het land waarin u de producten ontvangt.

We willen erop wijzen dat voor onze internationale klanten, het mogelijk is dat grensoverschrijdende leveringen waarschijnlijk door de douaneautoriteiten geopend en gecontroleerd zullen worden. 

9)    Bewijs van transactie

De geautomatiseerde registers, bewaard in de computersystemen van drinkpalace.com onder redelijke veiligheidsvoorwaarden, worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

Archivering van inkooporders en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame manier die als bewijs kan worden overgelegd.

10)  Leveringsvoorwaarden

Artikelen worden geleverd:

·       ofwel bij een afhaalpunt;

·       hetzij naar het adres dat door de consument op het bestelformulier is opgegeven en alleen in de geografische gebieden die wij bedienen.

Alle artikelen verlaten ons pand in perfecte staat. Behalve de aflevering met Mondial Relay heeft geen werzekering. Maar alle bestellingen die met BPOST worden verzonden zijn verzekerd. Als het blijkt dat een artikel beschadigd is geraakt tijdens het transport, vragen we je om ons dit binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van het pakket per e-mail te laten weten, door bij je e-mail minimaal 4 foto's te voegen: 1 van het kapotte object, 2 van de verpakking/doos aan de buitenkant, waaronder 1 met de Bpost verzendbarcode zichtbaar, 1 of 2 van de verpakking/doos aan de binnenkant met de beschermingen zichtbaar. Zodra deze informatie is ontvangen, zal Drinkpalace contact opnemen met de vervoerder om een ​​vergoeding te verkrijgen. Zonder deze informatie kan Drinkpalace het verzekeringsdossier niet openen en is er geen vergoeding mogelijk.

Als de vordering tot schadevergoeding bij de vervoerder echter niet slaagt, wordt u ter compensatie een waardebon ter waarde van het beschadigde artikel (exclusief verzendkosten) aangeboden die geldig is op drinkpalace.com. De waarde van deze voucher mag niet hoger zijn dan € 30.

De KOPER zelf kan ook een klacht indienen bij de vervoerder (Mondial Relay of Bpost) om een ​​schadevergoeding te verkrijgen. In dit specifieke geval zal Drinkpalace geen compensatievoucher uitgeven als de claim voor compensatie niet is toegewezen aan de vervoerder.

Als het pakket zwaar beschadigd aankomt, vragen we je om de schade te melden bij de vervoerder (bezorger/postbode/ophaalpunt), en het pakket niet aan te nemen.

Drinkpalace streeft ernaar bestellingen binnen 3 werkdagen te verzenden. Bij deze periode moet de levertijd van het pakket door de vervoerder worden bijgeteld. Deze levertijd varieert afhankelijk van het gekozen type levering en de bestemming. We hebben een trackingnummer voor elke zending. Deze is beschikbaar in je online Drinkpalace-account zodra het pakket wordt verzonden. De Koper is als enige verantwoordelijk voor het leveringsadres dat hij invoert bij de bestelling. Mocht blijken dat het pakket door een onvolledig of onjuist adres bij ons terugkomt, dan draagt ​​de Koper de kosten van een tweede bezorging.

Zoals bij elke expeditie is het mogelijk om vertraging op te lopen of dat het artikel verloren gaat. In zo'n geval nemen wij contact op met de vervoerder om een ​​onderzoek te starten. Alles wordt in het werk gesteld, zolang als nodig is, om dit pakket te vinden. Drinkpalace wordt indien nodig vergoed door de vervoerder en levert na ontvangst van de vergoeding een nieuw identiek pakket af.

Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor verlenging van levertijden die te wijten zijn aan de vervoerder, met name in geval van verlies van artikelen, slecht weer of stakingen.

Ondanks al onze inspanningen is het mogelijk dat er fouten optreden in de beoordeling van de verzendkosten. In het geval dat de verzendkosten te laag waren, wordt er per e-mail contact met u opgenomen om over te gaan tot betaling van de toeslag. Een herroeping van uw bestelling is dan mogelijk, indien u niet akkoord gaat met de extra verzendkosten.

11)    Overmacht

Geen van de partijen is tekortgeschoten in zijn contractuele verplichtingen, voor zover de uitvoering ervan wordt vertraagd, gehinderd of verhinderd door een toevallige overmacht. Elk onweerstaanbaar feit of elke omstandigheid, buiten de partijen, onvoorzienbaar, onvermijdelijk, buiten de wil van de partijen en die niet door deze laatste kan worden voorkomen, ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen wordt beschouwd als een geval van overmacht.

De partij die door dergelijke omstandigheden wordt getroffen, stelt de ander hiervan binnen tien werkdagen na de datum waarop zij hiervan op de hoogte is, in kennis.

De twee partijen zullen vervolgens binnen de drie maanden samenkomen, tenzij dit onmogelijk is door overmacht, om de impact van de gebeurtenis te onderzoeken en de voorwaarden overeen te komen waaronder de uitvoering van het contract zal worden voortgezet.

Indien het geval van overmacht langer dan een maand duurt, kunnen deze algemene voorwaarden door de benadeelde worden beëindigd.

Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen, naast degene die gewoonlijk worden vastgehouden door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en tribunalen: het blokkeren van transportmiddelen, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslag, de sluiting van telecommunicatienetwerken of moeilijkheden die specifiek zijn voor telecommunicatienetwerken buiten klanten. 

12)    Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Dit geldt zowel voor de inhoudelijke regels als voor de vormregels.

In geval van een geschil of klacht zal de consument eerst per e-mail contact opnemen met de VERKOPER om een ​​minnelijke schikking te bekomen.

13)    Bescherming van persoonsgegevens

 Alle gegevens die u ons toevertrouwt zijn om uw bestellingen te kunnen verwerken.

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, zegt dat u beschikt over een recht op rectificatie, raadpleging, wijziging en verwijdering van de gegevens die u ons hebt meegedeeld. Dit recht kan ook online worden uitgeoefend, maar alleen maar met het e-mailadres dat tijdens de registratie werdt gebruikt.

14)    Intellectueel eigendom

Alle logo's, merken, foto's en modellen van drinkpalace zijn het exclusieve eigendom van Drinkpalace. Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van deze logo's, merken, foto's, ongeacht het medium, voor commerciële, associatieve of vrijwillige doeleinden, is verboden zonder toestemming van Drinkpalace.

15)    Geschillen

Elke bestelling geplaatst via drinkpalace.com houdt in dat de klant zonder enige beperking de algemene verkoopsvoorwaarden van Drinkpalace.com aanvaardt.

>Elk geschil, van welke aard dan ook, moet eerst het voorwerp uitmaken van een poging tot minnelijke schikking per e-mail alvorens het aan de Hoven en Rechtbanken kan worden voorgelegd.

>Elk geschil met betrekking tot de verkoop (prijs, AV, producten, enz.) zal onderworpen zijn aan het Belgisch recht voor de Rechtbank van Koophandel van de maatschappelijke zetel van de VERKOPER.

20230710